ขนส่งทำกล่องพัสดุเสียหาย

กรณีกล่องพัสดุเสียหาย มีรอยฉีก รอยแกะ หรือสงสัยได้ว่าสินค้าด้านในอาจหายไป ” ปฏิเสธ ” การรับสินค้าจากขนส่งและแจ้งว่า ” ไม่รับสินค้า ตีกลับ เหมือนกล่องมีปัญหา หรือถูกแกะ ” ร้านจะทำการส่งแก้ไขให้ใหม่ทันทีหลังจากตรวจสอบ

ติดต่อแอดมิน

สินค้าล่าช้าเกิน 72ชม.

กรณีไม่ได้รับสินค้าภายใน 72ชั่วโมง สามารถติดต่อ Admin เพื่อให้เช็คสถานะหรือตามสินค้าได้ ถ้าสินค้าสูญหาย หรือเสียหาย ร้านจะส่งแก้ไขทันทีหลังจาก ตรวจสอบ

ติดต่อแอดมิน

รับประกันสินค้า

กรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีที่ได้รับ ร้านจะรับประกันสินค้า เสียหาย กรณีจากโรงงาน และจากขนส่งเท่านั้น เป็นระยะเวลา 3 วันหรือ 72ชม. หลังจากลูกค้าเซ็นรับสินค้าจากขนส่ง

กรณีสินค้าราคาส่ง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าราคาส่ง ร้านจะไม่สามารถเคลมสินค้าที่มีความเสียหายจากโรงงานได้ พ่อค้าควรคำนวนและตัดสินใจ ก่อนสั่งซื้อสินค้า เพราะทางโรงงานไม่มีประกันสินค้ามาให้เช่นกัน